ป่าไผ่สร้างสุข ตลาดสีเขียวที่ไม่ต้องมีถังขยะ

เป็นอีกจุดนัดพบหนึ่งของผู้คนที่มาเยือนเมืองนี้ ต้องแวะมาสักครั้ง กับบรรยากาศสบายๆ เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนสำหรับทุกคน หลายคนเมื่อเข้ามาแล้ว จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเป็นกันเองของผู้คนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อารมณ์เป็นเหมือนดังการมาเยี่ยมเยือนญาติสนิทมิตรสหาย

กับพื้นที่กว่า 10 ไร่อันประกอบไปด้วยกอไผ่หลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งไม้ใหญ่ไม้น้อยพื้นถิ่นอีกหลายชนิด ‘ป่าไผ่สร้างสุข’ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่น อากาศเย็นสบายตลอดปี มีการออกแบบการใช้พื้นที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ ตามแนวคิดที่ว่า ‘พักผ่อนมาก่อนการขาย’

ตลาดป่าไผ่สร้างสุขก่อตั้งโดยเครือข่ายกินดีมีสุขพัทลุงร่วมกับชุมชน เปิดตลาดนัดแรกในวันที่ 28 มกราคม 2560 จุดเริ่มต้นคือความตั้งใจที่จะเป็นตลาดชุมชนสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคหัวใจสีเขียวที่มีแนวคิดเดียวกัน ให้ได้มาพบเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารที่ดี ปลอดภัย เน้นคัดสรรวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น รู้ที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม่มีการใช้สารปรุงแต่งที่เป็นอันตราย ปลอดผงชูรส ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เน้นมาจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย หรือเป็นภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ใช้วัสดุสังเคราะห์หรือพลาสติกน้อยที่สุด เป็นเขตปลอดโฟมและหลอดพลาสติกร้อยเปอร์เซ็นต์

สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจแปลกใจเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้ คือป่าไผ่สร้างสุขไม่มีถังขยะกลางสำหรับทิ้งขยะ แต่ที่นี่จะมีการจัดการขยะในรูปแบบ ‘การรับฝากขยะ’ คือนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคสามารถยื่นขยะในมือของตัวเองให้กับทุกร้านค้าได้เลย โดยผู้ผลิตแต่ละร้านก็จะเป็นผู้จัดการโดยการแยกขยะเป็นประเภท และไปจัดการต่อด้วยตัวเอง เช่น ขยะย่อยสลายได้ ซึ่งมีมากที่สุด แต่ละร้านก็นำกลับไปทำปุ๋ยหมักหรืออาจส่งต่อให้ผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรนำไปจัดการ ส่วนขยะรีไซเคิลก็แยกไว้เพื่อนำไปใช้หรือขายต่อ เหลือพวกขยะทั่วไปอีกเล็กน้อย เช่น กระดาษ พลาสติก แต่ละร้านก็สามารถจัดการเองได้ โดยไม่เกิดเป็นภาระหนักของใครหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นการจัดการขยะตามแนวคิด ‘ลดขยะที่ต้นทางการผลิต’

เมื่อร้านต้องรับฝากขยะและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเอง แต่ละร้านจึงต้องคิดหาวิธีการผลิต และนำเสนอการขายโดยใช้ภาชนะที่เกิดเป็นขยะให้น้อยที่สุด

การใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ อย่างพวกจานชาม แก้วน้ำ หลอด ช้อน ตะเกียบ หรือใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ จำพวกใบไม้ ใบตอง กระบอกไม้ไผ่ ภาชนะดินเผา จึงเป็นทางออกของการลดขยะจัดการยาก และยังพบว่าแนวคิดการรับฝากขยะยังสามารถเป็นแบบประเมินเรื่องการจัดการขยะของตลาดได้เลย ด้วยเพราะแต่ละร้านได้เห็นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละนัด ทั้งด้านจำนวนและประเภท จึงทำให้เกิดการปรับปรุงเรื่องของการจัดการขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข จึงเป็นมากกว่าพื้นที่ที่มีไว้แค่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน แต่ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารปลอดภัย การกินอยู่อย่างยั่งยืนโดยรู้ที่มาของอาหาร การดูแลสิ่งแวดล้อม งานฝีมือหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงทางด้านวัฒนธรรมประจำถิ่น หรือแม้แต่เป็นพื้นที่ให้หลายคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ช้าลง ดังนั้นเมื่อมาเยือนพัทลุงแล้ว อย่าลืมที่จะมาเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันที่ป่าไผ่สร้างสุข

 

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข
ที่ตั้ง: ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ใกล้โรงพยาบาลควนขนุน)
วัน-เวลา: เปิดทุกวันเสาร์ 08.30 -17.00 น.
FB: www.facebook.com/kindeemeesuk.pattalung
โทรศัพท์: 085-065-4480 (คุณประไพ ทองเชิญ) ผู้ประสานงานเครือข่ายกินดีมีสุขพัทลุง

ภาพถ่าย: ArmYaAtHome
เครดิตเนื้อหาจากเว็บ: Greenery