Loading posts...
 • เหนียวเขี้ยวงูเชียงราย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอแล้ว “ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย” หนึ่งเดียวในโลก ตามรอยชาเชียงราย สับปะรดนางแล สับปะรดภูแลเชียงราย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง และข้าวก่ำล้านนา

 • ป่าไผ่สร้างสุข ตลาดสีเขียวที่ไม่ต้องมีถังขยะ

  เป็นอีกจุดนัดพบหนึ่งของผู้คนที่มาเยือนเมืองนี้ ต้องแวะมาสักครั้ง กับบรรยากาศสบายๆ เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนสำหรับทุกคน หลายคนเมื่อเข้ามาแล้ว จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเป็นกันเองของผู้คนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อารมณ์เป็นเหมือนดังการมาเยี่ยมเยือนญาติสนิทมิตรสหาย

 • เกิดแต่ตม

  สล่าเมืองเชียงราย ปรีชา ราชวงศ์ ไม่ได้เปรียบผลงานภาพเขียนชุด เกิดแต่ตม ของเขาว่าเป็นเฉกเช่น บัวเหล่าที่ 4 ของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์เปรียบถึงผู้ที่โง่เขลา เป็นเหมือนบัวที่อยู่ในโคลนตม ยากที่จะสอนให้เข้าใจได้ ไม่มีโอกาสโผล่เหนือน้ำ

 • ขยะประเทศไทยจะหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน

  ขยะในประเทศไทยมีปริมาณมหาศาล ทั้งขยะเก่าที่สะสมมานาน และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวัน รัฐบาลแต่ละยุคสมัยต่างให้ความสำคัญและแก้ปัญหามาตลอด แต่ไม่ว่าจะผ่านมากี่รัฐบาลปัญหาขยะก็ยังยืนหยัดรอการแก้ไขต่อไป โดยไม่รู้ว่าเมื่อไรขยะจะหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งคนไทยคงรอที่จะได้เห็นวันนั้นมาถึง