Loading posts...
  • ป่าไผ่สร้างสุข ตลาดสีเขียวที่ไม่ต้องมีถังขยะ

    เป็นอีกจุดนัดพบหนึ่งของผู้คนที่มาเยือนเมืองนี้ ต้องแวะมาสักครั้ง กับบรรยากาศสบายๆ เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนสำหรับทุกคน หลายคนเมื่อเข้ามาแล้ว จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเป็นกันเองของผู้คนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อารมณ์เป็นเหมือนดังการมาเยี่ยมเยือนญาติสนิทมิตรสหาย